Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو9001

ایزو 9001

سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO9001)

مقدمه:

درسالری استانداردISO 9000 را به جهانیان معرفی کرد و این استاندارد سه بار در سالهای 1994، 2000 و 2008 ویرایش یافته است.

ساختار سري استانداردهاي ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشريح اصطلاحات و تعاريفي مي پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرايي سيستم مديريت كيفيت كه سازمان جهت برآورد مقاصد يا صدور گواهينامه مورد استفاده قرار ميدهد)و ISO9004:2000 (خطوط راهنما براي عملكرد بهتر سازمان در راستاي سيستم مديريت كيفيت است) ميباشد.

سیستم مدیریت کیفیت:

مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازار،جامعه،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت مشتریان و ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.

هشت اصل اساسی در سیستم مدیریت کیفیت:

مشتری محوری

رهبری

مشارکت کارکنان

فرآیند گرایی

سیستم گرایی

بهبود مستمر

تصمیم گیری برپایه واقعیات

ارتباطات سودمند متقابل با تامین کنندگان

 هدف از پیاده سازی :

به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت بوده و سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرآیندها ، در سازمان پیاده سازی میشود و در نهایت منجر به حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده میشود.

دامنه کاربرد:

اين استاندارد در كليه سازمانهاي توليدي، خدماتي و پژوهشي و آموزشي و غیره كاربرد دارد.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

تعیین اهداف واحد برای سازمان
رضایت مندی پرسنل ومشتری
صرفه جویی در هزینه وزمان
بهبود مستمر
افزایش بهره وری
هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
جلوگيری و پيشگيرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها
کاهش هزینه ها ، ضایعات ، مرجوعیها و بهبود اطمینان از محصول و خدمات
بهبود فعاليتها و ارتقاء کارآيی سازمان از بروز عدم انطباق
تصمیم گیری واقعگرایانه و مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری داده ها
ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند

 

پروپوزال 9001

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو 9001:2008

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ایزو 9001:2008 تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد

   :   شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استانداردایزو 9001 1

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد ISO 9001:2008 :

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO 9001:2008

2-2-           مميزي داخلي الزامات استاندارد  ISO 9001:2008

3-      تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشكیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

4-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1-           تدوین خط مشی کیفیت

4-2-           تدوین اهداف کیفی

4-3-           تدوین نقشه فرایندها

5-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1-           تدوین شناسنامه فرایندها

5-2-           سيستم مديريت كيفيت (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3-           مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن  بر اساس استاندارد)

5-4-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-5-           تحقق محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد و ارزیابی تامین کنندگان، کنترل توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)

5-6-           اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : پايش و اندازه گيري فرایندها،پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ممیزی داخلی، تدوين طرح كنترل محصولات، كنترل محصول نامنطبق، تجزیه و تحليل داده ها و بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه)

5-7-           تدوین نظامنامه کیفیت

6-      ممیزی داخلی:

6-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7-      تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 9001:

7-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت

متن کامل استاندارد ایزو ایزو 9001:2000 وایزو 9001:2008

متن کامل استاندارد ایزو ISO 9001:2000 وISO 9001:2008

اگر به دنبال دنياي اسرار آميز هستيد، مطمئنا آن را خواهيد يافت (رابرت آلن)

استاندارد ISO9001:2000  شامل 8 بند اصلي مي باشد كه به شرح زير است :

1- دامنه كاربرد : مثلا توليد انواع رزين هاي صنعتي . دامنه كاربرد هر شركت در گواهينامه ISO كه بعد از مميزي خارجي دريافت ميكند درج مي شود .

2- استاندارد مرجع شامل الزامات استاندارد ISO 9001:2000 مي باشد.

3-اصطلاحات و تعاريف : در اين استاندارد به شركتي كه سيستم ISO را اجرا مي نمايد سازمان و به شركتها یا افرادي كه از آنها مواد یا خدمات خريداري مي شود تامين كننده گويند .

4- نظام مديريت كيفيت : منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد . مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از :

خط مشي كيفي :

مدير عامل سازمان مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك صفحه به تمام پرسنل خود اعلام مي كند .

اهداف كيفي :

با توجه به خط مشي كيفي تهيه شده شاخصهاي كيفي قابل اندازه گیری تعيين مي شود و براي سالهاي بعد هدف گذاري گردد .مثلا درصد ضايعات اگر در حال حاضر%2.5 است هدف سال بعدميتواند %2 باشد .براي رسيدن به اين اهداف بايد برنامه ريزي نمود .

نظامنامه :

كليه الزامات استانداردبه طور خلاصه درنظامنامه آورده مي شود.اين مدرك به صورت كتابچهاي تهيه ميگردد كه با مطالعه آن نحوه اجراي سيستم در آن شركت از آن استنباط مي گردد .

روش اجرايي :

در ISO 9001:2000 حداقل6 روش اجرايي بايد تدوين گردد . روش اجرايي بيان مي كند كه فعاليتي را چه كسي ، چه وقت و كجا يا به عبارت ديگر ( كي ، كي ، كجا ) انجام دهد . اين روشهاي اجرايي الزامی عبارتند از 1 -كنترل مدارك 2- كنترل سوابق 3-كنترل محصول نا منطبق 4- اقدام اصلاحي 5- اقدام پيشگيرانه 6- مميزي داخلي.

دستور العمل : بسته به پيچيدگي فرايندهاي سازمان براي اطمينان از نحوه انجام صحيح كار بايد دستورالعمل تهيه گردد. دستورالعمل نحوه چگونگي انجام كار را بيان مي كند (مانند دستورالعمل نحوه كار با دستگاه تزریق یا دستگاه جوش CO2.)

نقشه هاي فرايند:

فرايند فعاليتي است كه با استفاده از منابع لازم ورودي را به خروجي تبديل مي نمايد . تمام فرايندهاي توليدي، خدماتي و مديريتي بايد ورودي هاي و خروجي ها ي آنها و منابعي كه براي اجراي آنها لازم است ، مشخص گردد . اين منابع شامل نيروي انساني يا تجهيزات و امكانات مي باشد . نقشه فرايند نمايانگر فرايندها ، ورودي ، خروجي ، منابع و كنترلهاي كه روي فرايندها صورت مي گيرد مي باشد .

فرمها :

براي اجراي نظام كيفي ISO 9001:2000 بايد تمام فعاليتهايي كه انجام مي شود شامل توليد ،بازرسي ،آزمايش و… در فرمهاي مربوطه كه متناسب هر سازمانی طراحي مي گردد،ثبت گردد.

ثبت فعاليتها در فرمها كمك مي كند كه بتوان سوابق كليه محصولاتي كه توليد شده است را رديابي نمود .

بند 5- مسؤليت مديريت :

مسؤليت ،اختيارات و شرح وظايف هر شخص بايدمشخص گردد . مديريت ارشد بايد تعهد خود را به برآورده نمودن الزامات مشتري و الزامات قانوني و دولتي اثبات نمايد . مدير عامل يكي از مديران خود را به عنوان نماينده مديريت در كيفيت به منظور اطمينان ازاثر بخشي نظام مديريت كيفيت بر مي گزيند . كليه گزارشهايي كه واحد هاي مختلف شركت به همديگر يا به مدير عامل ارائه مي نمايند بايد به صورت دوره اي مشخص گردد. جلسه اي تحت عنوان جلسه بازنگري مديريت با حضورمدير عامل و ساير مديران برگزار مي گردد . اين جلسه معمولا سالانه 3 يا 4 دفعه برگزار مي گردد. هدف از اين جلسه بازنگري مديريت كيفيت و پيگيري رسيدگي به مشكلات كيفي ، ضايعات ،شكايات مشتريان ،بهبود مستمر و … مي باشد.

بند 6 – مديريت منابع :

منابع بر 2 نوع است : 1- منابع انساني كه همان نيروي انساني مورد نياز براي انجام كليه فعاليتها است . 2- زير ساختار كه منظور تجهيزات ، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ، ساختمان ،‌فضا و … است . مدير ارشد سازمان بايد منابع كافي را بدين منظور فراهم نمايد . سازمان بايد از پرسنل شايسته (Competent )‌براي فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت استفاده نمايد . شايستگي پرسنل به 4 عامل زير بستگي دارد :

1- آموزش

2- تجربه

3- تحصيلات

4- مهارت

براي افزايش شايستگي پرسنل سازمان بايد برنامه آموزشي براي كليه پرسنل تدوين نمايد . اين آموزشها مي تواند داخل يا خارج از شركت برگزار گردد.

بند 7 – پديد آوري محصول

كليه فرايندهاي در ارتباط با مشتري بايد شناسايي گردد و نياز منديهاي مربوط به محصول بايد بازنگري گردد. فرايند خريد يكي از فرايندهاي مهم محسوب مي گردد . كليه تامين كنندگان كه از آنها مواد يا خدماتي خريداري مي گردد مانند فروشندگان ، توليدكنندگان مواد ، شركتهاي باربري ، تعمير كاران خارج از شركت و … ابتدا بايد ارزيابي شوند . معمولا تامين كنندگان بر اساس درجه A وBوC تقسيم بندي مي شوند . در فرايند خريد قبل از تحويل مواد توسط انبار ابتدا بايد مواد ورودي مورد بازرسي و آزمايش قرار گرفته و تاييد شوند سپس در كاردكس انبار ثبت گردد. كليه مواد موجود درانبار بايد داراي كد شناسايي و رديابي باشند و وضعيت بازرسي آنها يعني تاييد يا مردود يا تاييد مشروط مشخص گردد. شرايط نگهداري كليه كالاها اعم از مواد يا محصول بايد مشخص گردد . اين شرايط شامل دماي مورد نياز، فضاي انبار ، رطوبت و … مي باشند . سازمان بايد از انبارهاي مناسب بدين منظور برخوردار باشد . كليه دستورالعملهاي توليدي درحدي كه نياز باشد بايد تدوين گردد . همانگونه كه قبلا نيز بيان شد دستورالعمل ؛چگونگي انجام كار را توضيح مي دهد . براي اطمينان از سرويس دهي خوب بايد تعميرات پيشگيرانه ( Preventive maintenance ) بر روي كليه تجهيزات و دستگاههاي شركت به صورت دوره اي صورت گيرد. هر گونه تعميرات چه به صورت دوره اي يا اتفاقي بايد در فرمهاي مربوطه ثبت گرند.

بند 8- اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود

كليه فرايندها می بايست بر اساس نقشه فرايندهاي مربوطه كنترل و مورد پايش (Monitoring )قرار گيرند . يكي از موارد مهم كه بايد اندازه گيري گردد ، ميزان رضايت مشتري است كه مي تواند از طريق فرمهايي به صورت مصاحبه يا تكميل توسط مشتريان تعيين گردد. اهداف كيفي كه براي ماهها و سالهاي بعد تعيين شده اند بايد به صورت دوره هاي تعريف شده مثلا هر سه ماه يك بار مورد پايش قرار گيرند . قبل از مميزي خارجي توسط مؤسسه گواهي دهنده (Certification body) بايد سيستم مديريت كيفيت توسط چند نفر از پرسنل شركت كه معمولا همان اعضاي كميته راهبري ISO هستند ، تحت مميزي داخلي قرار گيرد . اين مميزان توسط مشاور ؛آموزش داده مي شوند . اجراي مميزي داخلي معمولا ساليانه 2 يا 3 بار در سال بايد صورت گيرد. گواهي كه توسط مؤسسه گواهي دهنده صادر مي شود تا 3 سال اعتبار دارد ولي مؤسسه گواهي دهنده هر سال يا 6 ماه يكبار سيستم كيفي شركت را مميزي مراقبتي مي نمايد . سازمان به منظور بهبود سيستم كيفيت شركت بايد كليه موارد عدم انطباقي كه درسسيتم پيش مي آيد را با اقدام اصلاحي و پيشگيرانه رفع نمايد . همچنين بايد پروژه هايي را تحت عنوان پروژه هاي بهبود مستمر به منظور ارتقاء روند كيفي محصولات خود تعريف و اجرا نمايد .

ISO 9000

در سال 1978انگلستان استاندارد مدیریت کیفیت BS5750 را برای سازمانهای خود جهت افزایش کیفیت معرفی نمود. سپس در سال 1987 و 1994 این استاندارد توسط اداره استاندارد جهانی بازنگری و تحت نام استاندارد ISO9000 مشهور گردید . این استاندارد توسط کشورهای دنیا پذیرفته شد و به عنوان مرجعی برای استاندارد کردن فعالیتهای مدیریت کیفیت معرفی شد و تا کنون در هزاران سازمان کوچک و بزرگ دنیا استقرار یافته است .

HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved