Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
ایزو17025

ایزو IEC 17025

سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون  ISO/IEC 17025

مقدمه:

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون:

این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.   

هدف از پیاده سازی:

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کاليبراسيون و نیز نمونه برداری

دامنه کاربرد:

این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای

آزمون ویا کالیبراسیون کاربرد دارد

این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل

اجرااست

مزایای پیاده سازی:
استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها
تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان
کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات
پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(ISIRI)

 

 

پروپوزال IEC 17025

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025:2005 تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1-       شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استانداردISO/IEC 17025 :

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد ISO/IEC 17025:

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

3-      مميزي داخلي الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025

4-      تشکیل اعضای اجرای پروژه: انتخاب نماینده مدیریت و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

5-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

5-1-           تدوین خط مشی

5-2-           تدوین اهداف کیفی

5-3-           تدوین نقشه فرایندها

6-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

6-1-           سيستم مديريت كيفيت (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

6-2-           مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين مسئوليت ها و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس ارتباط واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن  بر اساس استاندارد)

6-3-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

6-4-           واگذاری خدمات آزمون یا كالیبراسیون به پیمانكار فرعی(شامل: بررسی چگونگی واگذاری آزمون یا كالیبراسیون به پیمانكار فرعی، بررسی صلاحیت پیمانكاران از نظر انجام كارهای واگذار شده،  بررسی و بهبود وضعیت بایگانی سوابق در صورت نیاز)

6-5-           خرید خدمات و ملزومات (شامل: تدوین و به اجرا درآوردن روش اجرایی برای انتخاب و خرید خدمات و ملزومات مورد استفاده كه بر كیفیت خدمات موثر است، بررسی سوابق بازرسی‌ها و تصدیق انطباقهای خدمات و ملزومات خریداری شده با الزامات تعیین شده ، بررسی فهرست عرضه‌كنندگان مواد مصرفی، خدمات مؤثر بر كیفیت آزمونها و كالیبراسیونها و كیفیت نگهداری سوابق)

6-6-           کنترل تجهیزات(شامل: بررسی و بهبود وضعیت كالیبراسیون، سیستم شناسایی (كدگذاری)، برچسب گذاری، مهر و موم، جابجایی، نگهداری و نیز سیستم فراخوانی تجهیزات اندازه‌گیری، بررسی و ایجاد شیوه مناسب برای جداسازی تجهیزاتی كه متحمل بار اضافی شده و نادرست به كار گرفته شده‌اند، سوابق تجزیه و تحلیل تجهیزات (شامل نمونه‌گیری)، تدوین برنامه‌های كالیبراسیون، دستورالعملهای كار با تجهیزات ویژه، سوابق شناسایی تجهیزات، تدوین روش جابجایی، ارسال و انبارش اقلام تست و آزمون و كالیبراسیون، تدوین روش وارسیهای ما بین دو كالیبراسیون، تدوین روش اعمال تغییر در ضرایب تصحیح، روشهای تست و آزمون در صحه‌گذاری دستورالعملهای كار با تجهیزات ویژه، روش نمونه‌برداری)

6-7-           تدوین روش صحه گذاری و تخمین عدم قطعیت و ردیابی در اندازه گیری

6-8-           اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : پايش و اندازه گيري فرایندها،پایش و اندازه گیری رضایت مشتری، ممیزی داخلی، كنترل محصول نامنطبق، تجزیه و تحليل داده ها و بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه)

6-9-           تدوین نظامنامه کیفیت

7-      ممیزی داخلی:

7-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

7-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

7-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

8-     تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 9001:

8-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.

 

HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved