Welcome to Hamafza Management Website, We have management solution in all fields of Oil and Gas Industries
راهکارهای ویژه ایزو برای صنعت شما

ایزو واحد تولیدی/ ایزو واحد خدماتی خدماتی

رضایت مشتری چالشی است که همواره مدیران با آن دست به گریبانند، فرقی نمی کند، شما تامین کننده شرکت دیگری هستید یا محصول/خدمت خود را به خرده فروشان و یا مشتری نهایی می فروشید، رضایت مشتریان از؛ محصول/خدمت، خدمات پس از فروش ، نحوه اطلاع رسانی درباره محصول، نحوه بسته بندی محصول و در برخی موارد حتی نحوه برخورد عامل فروش با مشتری بر بقای شما در بازار و میزان فروش شما اثر گذار است. بدون رسیدن به سطح کیفیت مورد پسند مشتری، تحقق اهداف سطح بازار و مالی شما ممکن نخواهد بود.

ایزو 9001 رضایت مشتری را هدف گرفته است

دستیابی به رضایت مشتری که بقای سازمان را تضمین خواهد نمود، نیازمند برقراری مدیریت کیفیت در سازمان است، که شامل 4 عنصر برنامه ریزی، کنترل، تضمین و بهبود کیفیت می باشد.  حال اگر بخواهیم برای ارتقا کیفیت سیستمی را پیشنهاد دهیم، نخستین گزینه استاندارد جهانی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو –ایزو 9001 می باشد. غیر از این نیست که گواهینامه هایی که برای تصدیق سازمان ها صادر می شود، مصداق توانایی و قابلیت سازمان جهت تامین نیاز مشتری است. بدین معنی که سازمان دقیقا می داند که اولویت مشتری چیست، و بر کدام ویژگی محصول می خواهد سرمایه گذاری نماید. در همین جریان سازمان تلاش می کند از منابع داخلی خود به گونه ایی استفاده نماید که هزینه های دوباره کاری ها، اتلاف ها، ضایعات را به حداقل برساند و کلیه امور سازمان از ابتدا تا انتها تحت مکانیزم تعیین شده باشد، به نحوی که به سیستم اجازه و امکان تخطی و ناهماهنگی را ندهد و سازمان بتواند قابلیت و توانایی خود را جهت ارائه محصولی با کیفیت بالاتر و منطبق با نیاز مشتریان ارتقا دهد.

مدیریت ارشد در خط مشی دستیابی به چه سطحی از رضایت مشتری را متعهد می شود؟

هر شرکتی که در بازار رقابتی فعالیت می نماید، با توجه به سطح رقابت پذیری صنعتش از استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت هدفی را دنبال می نماید، و اگر ما هدف مدیریت از استقرار مدیریت کیفیت را روی طیفی در نظر بگیریم که یک سر آن تامین رضایت مشتریان و در سمت دیگر آن برقراری یک سیستم مدیریت کیفیت برای اجرا و پرداختن به الزامات و کنترل و تضمین کیفیت باشد، هر شرکت با توجه به وضعیت رقابتی اش، در جایگاهی از این طیف قرار می گیرد و خط مشی خود را بر این اساس تنظیم می نماید. حال با توجه به ماهیت این استاندارد مبنی بر شناخت نیاز های مشتریان و بازار و برقراری یک سیستم مدیریت کیفیت مناسب در داخل شرکت، بدون شک رقابت پذیری صنعتی که شرکت در آن فعالیت می نماید، و جایگاه خود شرکت در آن صنعت، بر تصمیم مدیریت ارشد جهت برآورده سازی رضایت مشتری تاثیر گذار خواهد بود.

 چرا وجود یک مشاور سازمانی ضروری است؟

فرض کنید به جای استفاده از مشاور، کارکنان خود را مسئول اجرای کار نمایید. به روشنی می توان دریافت که کارکنانی که مامور اجرای تغییرات خواهند شد، آنقدر کارهای روزانه دارند که نمی توانند برنامه مشخصی را پیش ببرند، حال سئوال این است که آیا آنها به تنهایی می توانند منشا تغییر در سازمان باشند؟

مـدیریت محترم، تخصص ما چیست؟

 • شناسایی اولویت ها و نیاز مشتریان
 • برقراری فرآیندی جهت تدوین استراتژی رقابتی و تهیه نقشه استراتژی شرکت
 • هدف گذاری و تعیین اقدامات جهت تحقق نیازمندی مشتری و سیاست های مدیریت ارشد
 • شناسایی تمامی فرآیندهای سازمانی و فعالیت هایی که در سازمان شما در حال وقوع است
 • از بین بردن فرآیندها و فعالیت های بدون ارزش افزوده
 • استقرار چرخه PDCA برای تمامی فرآیندهای سازمان
 • برقراری فرآیندی جهت ثبت سوابق تولید جهت پیشگیری از اشکالات احتمالی
 • تهیه نقشه فرآیند سازمان
 • برقراری فرآیندی برای گزارش گیری از فرآیندهای در حال انجام برای مدیریت بر اساس سلسله مراتب سازمانی
 • برقرار ابزار های کنترل کیفیت محصول در صورت نیاز
 • برقراری الزامات جهانی مدیریت کیفیت
 • ویرایش فرم های سازمان
 • تهیه روش اجرایی و دستورالعمل بصورت مستند
 • برقراری فرآیندی برای سنجش رضایت مشتری
 • برقراری فرآیندی برای رسیدگی به شکایات
 • تهیه برنامه آموزشی برای پرسنل برای تبدیل شدن به کارمندی چند وظیفه ایی
 • آموزش یک فرد به عنوان کارشناس تمام وقت کیفیت در سازمان
 • ایجاد نظم و انظباط در امور تولید، فروش، خدمات پس از فروش و ...
 • ایجاد دوایر کیفیت به جهت افزایش مشارکت کارکنان
 • برقراری فرآیندی برای شناسایی سطح رضایت کارکنان
 • برقرای فرآیندی جهت ارزیابی عملکرد افراد
 • آموزش مدیریت ارشد در جهت کاهش عوامل عدم رضایت کارکنان
 • برقراری فرآیندی جهت دریافت و ارزیابی و بازنگری پیشنهادات کارکنان

نگهداشت سالیانه ایزو

برنامه پشتیبانی سالانه

نگهداشت و بهبود سیستم های مدیریتی مبتنی بر الزامات استاندارد های ایزو

 در شرکت های متوسط و کوچک (SME) به علت عدم تخصیص منابع و زمان کافی، نگهداشت و بهبود سیستم مدیریت برای مدیران یک چالش محسوب می شود، اما در شرکت های بزرگ این مسئله با تخصیص پرسنل و آموزش آنان مرتفع می گردد. گاه مشاهده می شود که مدیران در شرکت های مورد اول تنها پیش از ممیزی مراقبتی (ممیزی که طی 3 سال بعد از اخذ گواهینامه هر ساله انجام می شود تا از اجرای الزامات سیستم مدیریت اطمینان حاصل شود) به بررسی و بهبود سیستم و در نتیجه تحت کنترل درآوردن فرآیندهای خود می پردازند. این موضوع که هر ساله در مقطع زمانی خاص مورد پیگیری مدیر ارشد قرار می گیرد، باعث می شود که به پرسنل استرس وارد شود و همچنین سبب می شود شرکت تنها در جهت جلب رضایت ممیز حرکت کند نه در جهت برآورده سازی خط مشی.

تجارب مشاوران ما برای نگهداشت سیستم به حصول اطمینان مدیران و نماینده مدیریت از صحت اجرای سیستم در سازمان شما و بهبود مستمر فرآیند ها کمک می کند. برای مثال برخی از فواید استفاده از برنامه نگهداشت عبارتند از؛

 • اطلاع مدیر از عدم انطباق های سیستم
 • اطلاع مدیر از اقدام اصلاحی و پیشگیرانه صورت گرفته برای رفع عدم انطباق ها
 • خودداری از دادن حجم زیادی اطلاعات به مدیر
 • حصول اطمینان مدیر از عملکرد سیستم
 • مدیر ارشد گزارش هر جز از سیستم را در ممیزی داخلی ماهانه مشاهده می نماید
 • این راهکار به نماینده مدیریت اجازه می دهد تا در هر زمان سازمان را آماده ممیزی داشته باشد

 

برنامه نگهداشت ایزو

 

فعالیت ها

برنامه فعلی

برنامه پشتیبانی کامل

ممیزی داخلی

سالانه

ماهانه

بازنگری مدیریت

سالانه

ماهانه

رفع عدم انطباق ها

در صورت نیاز

در صورت نیاز

پشتیبانی از نماینده مدیریت

_

4 جلسه در ماه

بازنگری مستندات

_

در صورت نیاز

گزارش وضعیت سیستم مدیریت کیفیت

_

ماهانه

آموزش الکترونیکی

_

در صورت نیاز

 این برنامه برای شرکت هایی مناسب است که :

 • گواهینامه ایزو را دریافت کرده است
 • نگهداشت سیستم ایزو برای آنها پیچیده است
 • از این مدل مدیریتی برای بهبود مستمر استفاده می کنند اما فرآیندی در این ارتباط در حال اجرا نیست
 • سیستم هنوز با فعالیت های روزانه شرکت یکپارچه نشده است

ایزو برای سازمان های دولتی وابسته به دولت

با توجه به اینکه مشتریان و خدمات گیرندگان سازمان های دولتی و وابسته به دولت مردم هستند، هر روزه با تعداد زیادی مراجعه کننده مواجه اند که پیگیر کارهایشان هستند، مانند استانداری ها، شهرداری ها، اداره های گاز، برق، آب، مخابرات، تامین اجتماعی، بهزیستی و ثبت احوال و غیره. با وجود تکرار هر روزه فرآیند خدمات در این سازمان ها، شما بهبودی را در بوروکراسی سازمان و زمان بندی و نحوه ارائه خدمات یا به اصلاح مدیران، بهبود فرآیندهای سازمانی مشاهده نمی کنید.

فرآیندهای سازمانی بسیار پیچیده، افراد تک تخصصی، وجود ایستگاه های زیاد کاری، هدر رفتن وقت مشتری، عدم نمایش شماتیک دستورالعمل ها، سرگردانی مشتری از نحوه دریافت خدمات، نحوه بد پاسخگویی کارکنان، خدمت گیرنده را به این نتیجه می رساند که مدیری که بر صندلی ریاست این سازمان تکیه زده یا از مشاور سازمانی (کیفیت) استفاده نمی کند و از این امر آگاه نیست یا به این امر واقف است و نیازی به احترام به زمان افراد و تامین رضایتمندی آنان نمی بیند.

رضایت کارکنان چقدر بر عملکرد مدیر اثرگذار است؟

در سوی دیگر این موضوع رضایت خود کارکنان قرار دارد، ساختار بندی نامناسب و عدم تخصیص مناسب افراد به فرآیندها، عدم اهمیت مدیریت ارشد به دیدن کارکنانش در سلسله مراتب مزلو نتیجتا به نحوه پاسخگویی نامناسب کارکنان به مشتریان و ایجاد فشار و استرس ناشی از کار، ایجاد روزمرگی، نداشتن انگیزه جهت بهتر شدن سازمان می انجامد که در نهایت کیفیت مدیریت سازمان را زیر سئوال برده چرا که مسئول عملکرد سازمان مدیریت ارشد است.

چرا وجود یک مشاور سازمانی برای ایزو ضروری است؟

سازمانتان را در نظر بگیرید، چند نفر/ ساعت در سازمان به تهیه فعالیت هایی کیفی که در جلوتر به آن اشاره شده تخصیص داده اید؟ مدیریت ارشد و معاونین در داخل سازمان چقدر می توانند به امر کیفیت در سازمان بپردازند؟ آیا بهتر نیست از مشاورین متخصصی که هر روزه با این امر درگیر هستند استفاده کنید؟

 مـدیریت محترم، تخصص ما  در ایزو چیست؟

 • شناسایی تمامی فرآیندهای سازمانی و فعالیت هایی که در سازمان شما در حال وقوع است
 • از بین بردن فرآیندها و فعالیت های بدون ارزش افزوده
 • تهیه نقشه فرآیند سازمان
 • برقراری فرآیندی برای گزارش گیری از فرآیندهای در حال انجام برای مدیریت بر اساس سلسله مراتب سازمانی
 • برقراری الزامات جهانی برای مدیریت کردن کیفیت خدمات در سازمان
 • ویرایش فرم های سازمان
 • تهیه روش اجرایی و دستورالعمل بصورت مستند
 • شناسایی اولویت ها و نیاز مشتریان برای مدیر
 • هدف گذاری و تعیین اقدامات جهت تحقق نیاز مشتری و سیاست های مدیریت
 • برقراری فرآیندی برای ارائه پیشنهادات کارکنان
 • اتصال سیستم پیشنهادات به سیستم جبران خدمات
 • برقراری فرآیندی برای سنجش رضایت مشتری
 • برقراری فرآیندی برای رسیدگی به شکایات
 • آموزش و تهیه برنامه آموزشی برای پرسنل برای تبدیل شدن به کارمندی چند وظیفه ایی
 • آموزش یک فرد به عنوان کارشناس تمام وقت کیفیت سازمان

راهکارهای ویژه ایزو برای بیمارستانها

راهکارهای ویژه برای بیمارستانها

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه بهداشت و درمان هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○ ایزو 9001

○  14001ایزو

راهکارهای ویژه برای مراکز درمانی

 راهکارهای ویژه برای مراکز درمانی

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه بهداشت و درمان هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○  ISO ایزو9001

○  ISO 14001

راهکارهای ویژه ایزو برای صنایع غذایی

 راهکارهای ویژه برای صنایع غذایی

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه صنایع غذایی هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○ ایزو22000

راهکارهای ویژه ایزو برای پیمانکاران

 راهکارهای ویژه برای شرکت های پیمانکار

اگر شما یکی از شرکت های فعال پیمانکار هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○  ایزوOHSAS 18001

راهکارهای ویژه ایزو برای آژانسهای مسافرتی

راهکارهای ویژه برای آژانسهای مسافرتی

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه سیر و سفر هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○   ایزو9001

راهکار ویژه ایزو برای مجله و نشریه

راهکارهای ویژه برای مجلات و نشریات

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه روزنامه نگاری هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○  ISO 9001               

راهکارهای ویژه ایزو برای انتشارات

راهکارهای ویژه برای انتشارات

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه چاپ و نشر هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○  ISO 9001

راهکارهای ویژه ایزو برای هتل ها

راهکارهای ویژه برای هتل ها

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه هتلداری هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○  ایزوISO 9001                

○ ایزو ISO 22000

راهکارهای ویژه ایزو برای آزمایشگاه

راهکارهای ویژه برای آزمایشگاهها

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه آزمایشگاه هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○ ایزو ISO/IEC 17025

راهکارهای ویژه ایزو برای صنایع معدنی

 راهکارهای ویژه برای  شرکتهای صنایع معدن

اگر شما یکی از شرکت های فعال در زمینه صنعت معدن هستید، پیاده سازی و دریافت استاندارد ها و تاییدیه های زیر می تواند موجب بهبود مستمر در سازمانتان شود و همچنین موجب افزایش اعتبار سازمان شما شود:

○  ایزوISO 14001

○ایزو OHSAS 14001

 

 

HomeAbout UsContact UsSite Map

Copyright © 2011 - hamafza.com. All rights reserved